Thursday, August 18, 2011

Ga Nyesel Dah Bawa Yohanna(ABG PanloK) K Hotel mahal,Sbanding lah sama Bodi+Serpisnya